Общински такси:

Осигуряване на автобус за Стария траурен парк - 16.80 лв.

За Новия траурен парк /с връщане/ - 26.40 лв.

Наем за ползване на голяма зала за помени /летен период/ - 6.00 лв.

 • на голяма зала /зимен период/ - 9.60 лв.
 • на малка зала /летен период/ - 3.60 лв.
 • на малка зала /зимен период/ - 7.20 лв.

  Вадене на кости - 14.40 лв.

  Надписване на кръстове - 3.60 лв.

  Еднократно почистване на единично гробно място - 6.00 лв.

  Абонаментно почистване на единично гробно място:

 • за три месеца - 18.00 лв.
 • за шест месеца - 36.00 лв.
 • за една година 72.00 лв.

  Използване на специализиран превоз

 • за 1 км. – градско - 2.40 лв.
 • за 1 км. - извънградско - 1.20 лв.

  Нормен престой за 1 час 2.40 лв.

  Некролози – оригинал без снимка - 0.96 лв.

 • - оригинал със снимка - 1.20 лв.
 • - оригинал със собствен текст - 2.40 лв.

  Копие на некролог без снимка - 0.18 лв.

  Копие на некролог с две снимки или една голяма - 0.24 лв.

  Обред в зала или на гробно място - 18.00 лв.

  Наем ритуална зала на покойника – за 1 час - 2.40 лв.

  Изкопаване на гроб, спускане, зариване и оформяне на гроба - 78.00 лв.

  Урнополагане - 30.00 лв.

  Осигурителна вноска /право на строеж на гробно място/

 • - на старо гробно място - 3.60 лв.
 • - на ново единично гробно място - 4.80 лв.
 • - На двойно гробно място - 7.20 лв.